Home
Onze werkwijze
Onze diensten
Referenties
Casius over ons
Gastenboek
Verbouwingschecklist
Vacatures
Contact
Sitemap

 


 

 

      

 


 

Waarom bouwbedrijf Heico?

  • Wij houden ons aan de gestelde termijn
  • Alle specialismen onder één dak, dus u heeft te maken met één aannemer
  • Door onze jarenlange ervaring leveren wij uitstekende kwaliteit!
  • Wij hanteren betaalbare prijzen

  

ONZE WERKWIJZE

 


CONTACT- EN INVENTARISATIEFASE                                                                             
Het begint allemaal met het eerste contact waarna een afspraak wordt gemaakt om ter plaatse bij de opdrachtgever de wensen te bespreken en te inventariseren, eventueel ondersteund door reeds bestaande schetsen en tekeningen.

 

OFFERTEFASE
op basis van de in samenspraak met de opdrachtgever gemaakte inventarisatie van de bouwplannen, wordt een begroting opgesteld. Naar aanleiding van deze door ons gemaakte begroting, brengen wij een offerte uit. Wij geven er de voorkeur aan om deze offerte in een mondeling onderhoud met de opdrachtgever toe te lichten.     

 

OPDRACHTBEVESTIGING
Na akkoordverklaring van de opdrachtgever wat betreft de offerte wordt er een aannemingsovereenkomst c.q. opdrachtbevestiging opgesteld. In deze overeenkomst worden onder andere aspecten als start bouw, opleveringstermijn en aanneemsom vastgelegd.                                                                        

Daarna kan de werkvoorbereiding worden opgestart met het inplannen van de werkzaamheden, bestellen van materialen en overleg met architect, constructeurs en onderaannemers. Dit alles natuurlijk allemaal in samenspraak met de opdrachtgever.  

 

START BOUWWERKZAAMHEDEN
Na afstemming van de planning met de opdrachtgever wordt de afspraak gemaakt voor aanvang van de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden. Overigens worden bij grotere werken de uit te voeren activiteiten, afhankelijk van de grootte van het werk, een aantal dagen of weken van te voren ter plaatse doorgenomen.  

 

VASTE CONTACTPERSOON
De dagelijkse begeleiding van het werk vindt plaats door de ervaren werknemers. Doorgaans worden de meest voorkomende vragen of problemen in overleg met de opdrachtgever direct ter plaatse opgelost.    

 

OPLEVERING
Na afronding van de werkzaamheden wordt door ons contact opgenomen met de opdrachtgever om het resultaat door te nemen en te evalueren om vervolgens op te leveren. Na goedkeuring van de opdrachtgever, wordt overgegaan tot eindafrekening van het werk.

 

NAZORG
Ook na oplevering van het werk kunt U ten alle tijden met ons contact opnemen over eventuele zich voordoende bouwkundige problemen en natuurlijk ook wanneer U in de toekomst nieuwe bouw- of verbouwplannen heeft. 

 

       

                        

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

Top
Heico Bouw- en aannemingsbedrijf B.V. | Info@heicobouw.nl